Wat doen wij?

De Lfos houdt zich bezig met twee zaken:

  1. Voorlichting en belangenbehartiging voor de leden
    De Lfos verschaft informatie aan de leden via website, email en nieuwsbrieven over activiteiten en actuele ontwikkelingen. Daarnaast helpt de Lfos leden in individuele gevallen bij vragen over bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid en organisatie vraagstukken.De Lfos behartigt de belangen van de leden door hen te ondersteunen bij de versterking van hun positie. Hiertoe onderhoudt Lfos contact met landelijke en lokale overheden en andere landelijke cliëntenorganisaties. Lfos brengt het belang van cliëntgestuurde projecten onder de aandacht en ontwikkelt factsheets.
  2. Het verbeteren van de kwaliteit van de aangesloten lidorganisaties
    Lfos toetst de kwaliteit van haar lidorganisaties. Het Keurmerk Cliënt Centraal is voortgekomen uit het project Keurmerk kwaliteit. De essentie van het keurmerk wordt weergegeven met het motto ‘herstel voor en door (ex)cliënten’. Het geeft een onafhankelijk kwaliteitsoordeel over de diensten van een organisastie vanuit cliëntenperspectief. Deze toetsing vervangt de oude intercollegiale toetsing.