Onze naam

LFOS is de afkorting voor Landelijke Federatie Ongebonden Schilvoorzieningen

“Schilvoorzieningen” zijn voorzieningen die buiten de GGZ een veilige plek bieden aan mensen met een psychische handicap en zo een “schil” om de GGZ vormen.

Het begrip “Ongebonden” duidt op de ongebondenheid ten opzichte van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zoals psychiatrische ziekenhuizen, de Regionale instituten voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (RIAGG’s) Regionale instituten voor beschermende Woonvormen (RIBW’s), waar sprake is van behandeling. In de ongebonden schilvoorziening wordt niet behandeld.

Ongebonden schilvoorzieningen laten zich inspireren door het gedachtegoed van de cliëntenbeweging in de GGZ, zijn soms door een cliëntenorganisatie opgericht of in stand gehouden (in het laatste geval spreekt men van een consumerrun organisatie). Ongebonden schilvoorzieningen trachten GGZ-cliënten of ex GGZ-cliënten bij te staan die zich maatschappelijk willen handhaven en de daarvoor benodigde vaardigheden willen ontwikkelen.